Dvasininkai

Tradicines lotyniškas Mišias aukoja šie katalikų dvasininkai:

Simonaviciuskun. Arūnas Simonavičius ‒ Skriaudžių Šv. Lauryno parapijos klebonas, Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius, „Marijos radijo“ laidų vedėjas.

 

 kun. Robertas Urbonavičius ‒ Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo  parapijos vikaras.

 

Kazlauskas

kun. Artūras Kazlauskas ‒ Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo  ceremonijarijus, VDU KTF dėstytojas.

 

Reklama