Dvasininkai

Tradicines lotyniškas Mišias aukoja šie katalikų dvasininkai:

Kun. Emilijan Wladislow Bojko OCD – Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos vikaras.

———————————

 Simonavicius

Kun. Arūnas Simonavičius ‒ Skriaudžių Šv. Lauryno parapijos klebonas, Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius.

———————————-

 

 

 

 

Kun. Robertas Urbonavičius ‒ Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo  parapijos vikaras.

———————————–

atsisiųsti

Kun. Nerijus Vyšniauskas – Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų klebonas, Danijos lietuvių kapelionas, Kauno arkivyskupijos tribunolo notaras, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo teisėjas.

———————————-

45a827496a0a9e507735bf02f1278469_S

Kun. Nerijus Pipiras – Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras, LSMUL Kauno klinikų kapelionas, Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas.

————————————-

13_maj_klasztor_3

Kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC – Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) rektorato rezidentas su vikaro teisėmis.

————————————

Kazlauskas

 

 

 

Kun. Artūras Kazlauskas ‒ Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo  ceremonijarijus ir vikaras.

 

Reklama